ค้นหา
  • Book

ตอนนี้ Thrive ทำอะไรอยู่บ้างนะ?

อัปเดตเมื่อ 16 ส.ค. 2564เปิดบ้านจ้าาาา! มาดูว่าบ้าน Thrive Venture Builder กำลังทำสตาร์ทอัพและโปรเจคเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างและบอกเลยว่า Venture เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของเราเท่านั้น


เนื่องจากพวกเราเป็นสายอยากลอง อยากทำ อยากเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ Venture ในครอบครัวเลยมีหลากหลาย Industry ไม่ว่าจะเป็น EdTech (เทคโนโลยีการศึกษา) HealthTech (เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ) ถึงเวลาปล่อยของแต่ละตัวที่เราทำอยู่กันแล้ว เริ่มด้วย EdTech ที่มีสมาชิกเป็น Kid Hero และ KruLab กันเลย
Kid Hero


คิด ฮีโร่เกิดขึ้นจากความต้องการสร้างองค์ความรู้ของเด็กในรูปแบบที่แตกต่าง สนุก และสรรสร้างจากไอเดียของผู้เรียน เพื่อให้ได้ทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่สำคัญอย่าง การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานกับผู้อื่น รวมไปถึงแนวคิด Growth Mindset อีกด้วย


ปัจจุบันนี้ คิด ฮีโร่ จัดชั้นเรียนสอนโค้ดดิ้ง STEM กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้น้องๆ 5-12 ปี สามารถได้เรียนรู้ทั้งทักษะศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และสามารถปรับใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีทันใด นอกจากนี้ ทางทีมกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้โค้ดดิ้งแบบออนไลน์โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Blended Learning เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทุกวัย


สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่


Website: https://kidhero.co/

Facebook: https://www.facebook.com/kidheroes.official
KruLab


Krulab - คือ ออนไลน์แพลตฟอร์มที่ช่วยพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของคุณครู เพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเราจับมือกับพาร์ทเนอร์ทางการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ A-chieve, Kid hero และอื่นๆ เพื่อนำหลักสูตรมาให้คุณครูสามารถเรียนได้อย่างสะดวกสบายเพื่อสร้างกระบวนพัฒนาศักนภาพออนไลน์และผู้มากประสบการณ์มาช่วยถ่ายทอดกระบวนการสอนเหล่านี้เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปใช้ในการสอนได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ


และ 3 วิชาที่อยู่ในขั้นตอนพัฒนาคือ วิชา Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย Thrive venture builder / วิชา 21st century skill หรือห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดย KidHero / วิชาการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดย A-chieve ซึ่งจะพร้อมให้คุณครูสามารถเข้าเรียนได้ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป


สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่


Website: https://krulab.com/

Facebook: https://www.facebook.com/krulab.official/บริษัท ซานตา เฟ ฟาร์มส์ ไทยแลนด์


พวกเราคือบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติ ในด้าน การพัฒนา, การปลูก, การผลิตแปรรูป, การสกัด, และการขนส่ง พืชกัญชง ที่ปราศจากสารเสพติด ( THC-Free) ตลอดจนถึงการต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าทางกัญชง ทั้งสินค้าทางเคมี (เช่น Advance Carbon, เอทานอล) และ สินค้าทางอุตสาหกรรม (สิ่งก่อสร้าง และ อุปกรณ์การสกัดกัญชง) พวกเรามีเป้าหมายสูงสุดที่อยากจะเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ด้วยพืชเศรษฐกิจทางเลือกชนิดใหม่อย่างพืชกัญชง และมุ่งหวังจะเป็นผู้นำ ด้าน การทำเกษตรเพื่อฟื้นฟูดินและสิ่งแวดล้อม (Regenarative Farming) ในธุรกิจกัญชง โดยเน้นการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านการสร้างดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ


สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่

Website: https://www.santafefarmsthailand.com/

Facebook: https://www.facebook.com/SantaFeFarmsThailandCyfai


Cyfai คือ บริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้รถจากพลังงานทางเลือก แทนการใช้รถจากพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้ อันก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งเป็นการทำร้ายโลกและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ Cyfai ให้บริการ ล้วนใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนรถ 100% ผู้บริการไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันรถอีกต่อไป ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ได้ช่วยโลก ช่วยสังคม และช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปพร้อมๆ กัน


สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/CyFaiBikeThe Herd


The Herd คือ โครงการที่เปิดรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 1,000 คนจากทั่วประเทศ และทำการคัดเลือกทีมให้มาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDG) ทั้ง 17 ข้อ ของทาง United Nations


จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สังคม การคมนาคม ภาวะความว่างงาน หรือปัญหาโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นในทุกวัน และมีมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้จะมีหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากทางรัฐและเอกชน ช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่

The Herd มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยการสร้างและขยายกลุ่มคนให้มีความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาสังคมไปด้วยกัน ผ่านการแชร์และให้ความรู้ด้านนวัตกรรม (Innovation) และการสร้างผู้ประกอบการด้านสังคม (Social Entrepreneur) ในประเทศไทยให้มีจำนวนมากขึ้นHope Loop

Hope Loop โปรเจคที่เราเริ่มขึ้นมาในช่วงโควิดเพราะอยากจะช่วยสร้างงานให้กับชุมชนและคนว่างงานที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการขายสินค้าเพื่อสุขภาพที่รับมาจากชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ให้กับพี่ๆรับจ้างแรงงานได้มีทักษะใหม่ๆติดตัว


บอกเลยว่าโปรเจคนี้เป็นอีกโปรเจคที่มันส์มากตอนที่ได้ทำ เราได้ลงพื้นที่ไปหาพี่ๆในชุมชน ได้ลงมือคว้านเมล็ดเงาะ ทำกิมจิวีแกน ทำแยมหรือแม้กระทั่งน้ำพริก แม้ตอนนี้โปรเจคจะไม่ได้ดำเนินต่อแล้ว แต่เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ถ้ามีใครไอเดียอะไรน่าสนใจมาแชร์กันได้เลยย


เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/HopeLoopOfficial/
ห่วงใย: บริการดูแลผู้สูงอายุจากผู้ดูแลที่ได้รับการรับรองในราคาที่จับต้องได้


หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า จริงๆ แล้วประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว และกำลังจะเข้าสู่​ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่สังคมไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมในส่วนนี้มากนัก การให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงยังไม่ใช่บริการที่ทุกคนเข้าถึงได้


“ห่วงใย” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุในราคาที่จับต้องได้ ด้วยผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดยเป้าหมายของเราคือ การให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองหรือลดการพึ่งพาให้ได้มากที่สุดนั่นเอง


Cardea


‘คาร์เดีย(Cardea)’ แอปพลิเคชั่นที่จะมาช่วยทำให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องง่ายทำได้ด้วยตัวเอง ผ่านการบันทึกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นที่ดูเทรนได้และแผนการดูแลเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพต่างๆ ให้ทุกคนทำตามเองได้ที่บ้านอีกด้วยการดูแแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราอยากให้ทุกคนมีความรู้ในการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ สุขภาพบางคนอาจสดใสห่างไกลโรคภัย บางคนอาจมีโรคภัยกวนใจบ้าง หรือ บางคนอาจมีโรคโรยราตามอายุ เพราะฉะนั้นจะดีกว่ามั้ย ถ้าเราเริ่มต้นการดูแลคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้ ด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้แและทำได้นอกเหนือจาก Venture ที่เราเล่ามาแล้วนั้นยังมี Service ที่เราให้บริการกับองค์กรชั้นนำต่างๆอยู่อีกมากมาย ดังนี้
Design Consultation Service


บริการให้คำปรึกษาและออกแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลและพฤติกรรมผู้ใช้งานปัจจุบัน โดยค้นหาปัญหา (Painpoints) หรือ ความต้องการ ที่ยังไม่ถูกตอบสนอง (Unmet need) เพื่อนำมาสร้างเป็น Solution ที่ดีที่สุด ในรูปแบบต่างๆ


ปัจจุบันเรากำลังพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชั่นภายใน รวมไปถึงให้คำปรึกษาในการออกแบบการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำแห่งหนึ่ง
Innovation Training

การพัฒนาและฝึกทักษะผ่าน Innovation Process โดยนำหลักการ Design Thinking, Agile ,Lean Startup มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้จริงผ่าน Workshop ที่ออกแบบและปรับตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะ


โดยปัจจุบันเราได้ทำ Training ให้กับทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆอีกมากมาย


สำหรับองค์กรหรือบริษัทไหนที่อ่านแล้วสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Innovation training สามารถส่ง E-mail เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ hello@thriveventurebuilder.com


ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Thrive Venture Builder เท่านั้น หากใครมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ หรืออยากคุยเกี่ยวกับ Venture ไหนเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาคุยกันได้เลยย ทั้งใน Website รวมถึง

Facebook page :https://www.facebook.com/ThriveVentureBuilder


ดู 540 ครั้ง0 ความคิดเห็น