top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAdmin Book

Scrum Workshop for Boost Up Effective Team Work


ส่งท้ายเดือนกรกฎาคม ด้วย scrum workshop

ขอขอบคุณองค์กร ThaiBev ที่ให้โอกาสทีมThrive ไปจัด workshop ให้ผู้นำองค์กรในหัวข้อ Team Synergy ที่ช่วยเสริมคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้บนความหลากหลายทั้งทางความคิด สายงานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ โดยเราได้นำกระบวนการทำงานที่เรียกว่า Scrum Process มา Rebuilding ในการสร้างทีมหลังจ มาสอดแทรกเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันนี้ด้วย เพื่อให้ทุกคนเห็นแนวทางในวิถีของ Startup

Scrum Process คือ กระบวนการทำงานที่สามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นจากความต้องการของลูกค้า หรือสภาวะที่ไม่แน่นอนอย่างช่วงโควิดนี้ เพราะScrum ได้นำแนวคิดการทำงานแบบอไจล์(Agile)มาใช้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมได้เรียนรู้จากการสื่อสารร่วมกัน โดยเน้นที่การให้ feedback เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอยู่เสมอ ในเวลาอันรวดเร็ว

โดยกระบวนการของ Scrum คล้ายกับหลักการของการทำ PDCA(Plan-Do-Check-Act) แต่จะต่างกันตรงที่Scrum เน้นที่ความเร็วของกระบวนการ จึงจะมี Daily meeting 10-15นาทีทุกวัน เพื่อตามได้ว่าแต่ละคนในทีมทำอะไรไปแล้วบ้าง มีปัญหาอะไรไหม เพื่อให้รู้ว่าทีมกำลังเดินไปทางไหนใกล้ถึงเป้าหมายหรือยัง ทาง Thrive เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ออกแบบกิจกรรมมาเพื่อสอนวิธีการใช้ Scrum Process ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้เลย โดยเราใช้เกมส์เป็นสื่อกลางในการสอนอย่าง เกมส์การสร้างผังเมืองโดยใช้ Lego

ซึ่งจากWorkshopที่ผ่านมา หลังจากจบกิจกรรมไปเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ภายในทีมมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปด้วยดู 124 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page