top of page
ค้นหา
  • champagne98

Social Venture Builder(SVB) ธุรกิจที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

Social Venture Builder คือ องค์กรที่มุ่งสนับสนุน ecosystem ในการสร้างธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเช่น กิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise (SE) ผ่านการร่วมลงทุน เป็นหุ้นส่วนและ สร้างธุรกิจขึ้นเองภายใต้องค์กร

แล้ว Social Venture Builder ดำเนินธุรกิจแบบไหน? จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไร? และเหมือนหรือแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่าง Startup หรือ Venture Capital(VC) ตรงไหน? ถ้าอยากรู้แล้วมาตามอ่านกันเลยยย

Social Venture Builder ดำเนินธุรกิจอย่างไร?

Social Venture Builder องค์กรที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดดผ่านการสร้างและขยายกิจการเพื่อสังคมอย่างรวดเร็ว วิธีการดำเนินธุรกิจของ SVB นั้นมี 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้ 1. การสร้างกิจการเพื่อสังคมขึ้นเองภายใต้องค์กร(In-house Venture Building) รายได้จากส่วนนี้มาจากตัวกิจการเพื่อสังคมทั้งหมดที่ดำเนินงานภายใต้การบริหารขององค์กร

2. การเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างกิจการเพื่อสังคมกับคนนอกองค์กร(Working for Investors) ในการดำเนินงานส่วนนี้รายได้มาได้ 2 ช่องทางด้วยกันคือ การถือหุ้นส่วน(Equity) หรือได้ค่าบริการจากการช่วยบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม(Fees)

3. การให้บริการให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆ(Working for Corporations) โดยขึ้นกับความถนัดเฉพาะทางของแต่ละ SVB อย่าง Thrive เองเราถนัดด้านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆในการพัฒนาธุรกิจ และกระบวนการทำงานวิถี Startup เราได้จัด Training Workshop ให้องค์กรต่างๆมากมาย อย่าง Scrum workshop

Social Venture Builder มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไร?

SVB เป็นองค์กรที่ทำให้เกิด SE หลายๆตัวพร้อมกันได้ทำให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในหลายๆด้านได้ในเวลาเดียวกัน หน้าที่หลักของ SVB คือการจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมสำหรับการสร้าง SE ตั้งแต่การไปเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึก ร่วมคิดไอเดียทำธุรกิจ การสร้างทีม การจัดหาเงินทุน และการแชร์ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรภายในองค์กร


นอกจากนี้ SVB จะเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ระหว่าง SE ที่อยู่ภายใต้องค์กร เพื่อให้ทุก SE สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การมี SE อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีโอกาสเรียนรู้อุตสาหกรรมอื่นมาประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจได้


Social Venture Builder เหมือนหรือต่างกับการทำธุรกิจแบบ Startup หรือ Venture Capital(VC) ยังไง?

SVB vs VC


การเป็น VC นั้นจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างมาในระดับนึงแล้วคือมีพร้อมทั้งไอเดียและทีมงานที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของ VC แต่ในขณะที่ SVB จะมีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มคิดโมเดลธุรกิจจนถึงทำให้ธุรกิจเติบโต SVBจึงไม่ใช่แค่ร่วมลงทุนแต่ร่วมสร้างธุรกิจนั้นด้วย แต่ทั้ง SVB และ VC นั้นเป็นโมเดลที่เด่นในเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องคนที่สามารถใช้คนข้ามองค์กรกันได้ อีกทั้งระหว่าง Venture เองก็สามารถแชร์ทรัพยากรกันได้

SVB vs Startup

การทำ Startup นั้นจะโฟกัสไปได้แค่ธุรกิจเดียว ในขณะที่การเป็น SVB นั้นสามารถสร้างธุรกิจได้หลายๆตัวพร้อมกันในหลากหลายอุตสาหกรรม

แต่สิ่งสำคัญหลักๆที่ทำให้ SVB ต่างจากธุรกิจทั่วไปคือ SVB จะทำการลงไปเข้าใจปัญหาสังคมในเชิงลึกเพื่อที่จะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริงดู 328 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page